ĐT: (0274) 3 763 785 - Fax: (0274) 3 763 784 - Mobile: 0918.497.590|congnghemaytriviet@yahoo.com.vn

Công ty TNHH Khảo Sát & Thi Công Công Trình Thanh Tuấn

Công ty TNHH Khảo Sát & Thi Công Công Trình Thanh Tuấn 2020-08-06T12:04:22+00:00

Project Description

Công ty TNHH Khảo Sát & Thi Công Công Trình Thanh Tuấn
(Bến Lức-Long An)

1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W1200:

  • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực đồng bộ, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W740, W840, W940, W1100, W1200
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

2. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W840:

  • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740, W840
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme